Domů  Registrace

Koordinátor BOZP na staveništi | ESA-CS s.r.o.

Koordinátor BOZP na staveništi

Kdy je nutné mít na staveništi koordinátora BOZP a kdy postačí jen zpracovat plán BOZP


Povinnost zadavatele stavby dle § 14 a §15 zákona č.309/2006 Sb., ustanovit koordinátora BOZP, nechat zpracovat plán BOZP a povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce je v těchto případech:


 

Kdy je nutno zpracovat plán BOZP


Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP koordinátorem BOZP na staveništi:

 

 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy 37) .
 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.
 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy .
 8. Potápěčské práce.
 9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 2) .
 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

 detail obrázku

  

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325, 747 41 Hradec nad Moravicí

IČO: 03573931
DIČ: CZ03573931

e-mail: esa-cs@esa-cs.cz


Prohlížením webové prezentace souhlasíte s použitím cookies, které využíváme k analýze návštěvnosti.