Domů  Registrace

Služby v oblasti PO | ESA-CS s.r.o.

Služby v oblasti PO

Požární ochrana


Povinnosti provozovatele na úseku PO:
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinné plnit povinnosti na úseku požární ochrany v souladu s platnými právními a ostatními předpisy, ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, je povinen plnit povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

detail obrázku

Nabídka služeb v oblasti PO:

 

 • začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí
 • zavedení systému PO
 • zpracování potřebné dokumentace PO
 • provádění preventivních požárních prohlídek;
 • pravidelné kontroly pracovišť, s vyhotovením záznamu o zjištěných nedostatcích a navrhovaných opatřeních
 • účast při kontrolách ze strany orgánu státního požárního dozoru;
 • kontroly splnění opatření uložených orgánem státního požárního dozoru;
 • šetření k požárům a navrhování opatření proti vznikům požárů
 • školení zaměstnanců v oblasti PO
 • školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO
 • školení členů ohlašoven požárů
 • odborná příprava preventistů PO
 • odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
 • informování o nových důležitých právních úpravách v oblasti PO
 • pravidelné kontroly pracovišť
 • projednávání závažných skutečností na úseku PO a navrhování opatření v případě poruch požárně bezpečnostních zařízení
 • dohled nad dodržováním termínu a lhůt pro provádění kontrol věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

 

  

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325, 747 41 Hradec nad Moravicí

IČO: 03573931
DIČ: CZ03573931

e-mail: esa-cs@esa-cs.cz


Prohlížením webové prezentace souhlasíte s použitím cookies, které využíváme k analýze návštěvnosti.